Paavsti Missa ja oikumeenilise noortekohtumise piletid

Paavsti Missal ja oikumeenilisel noortekohtumisel osalemiseks on vaja pileteid, mille kättesaamiseks tuleb eelnevalt registreeruda.

1. Kõigil katoliku koguduste, ordude ja usuliste ühenduste liikmetel palume registreerumiseks kindlasti pöörduda oma kogudusepreestri poole.
Koguduste kaudu registreerumine on vajalik selleks, et oleks tagatud võimalus vastu võtta Armulauda.
Katoliiklased võivad koos endaga registreerida ka mittekatoliiklastest pereliikmeid ja tuttavaid.

Tallinna katoliiklastel on võimalik registreeruda:

REGISTREERUMISEKS PALUME ESITADA JÄRGMISED ANDMED:

  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • telefoninumber
  • e-posti aadress (selle puudumisel postiaadress)
  • kas olete ratastooli kasutaja
  • kas soovite osaleda paavsti Missal, oikumeenilisel noortekohtumisel või mõlemal

2. Kõik katoliku Kirikuga mitteseotud inimesed saavad paavsti Missale registreeruda siin.
Mittekatoliiklastel, kes soovivad registreeruda gruppidena (kogudused, koolid jm), palume registreerimiseks täita grupi registreerimise vorm ning saata see aadressil: triin@katoliku.ee

REGISTREERUMINE KESTAB 15. septembrini.

Registreerunutele saadetakse piletid e-posti teel. Pileti võib esitada nii väljaprinditult kui elektrooniliselt.

Alates 17. septembrist on Peeter-Pauli koguduse juures (Vene 18, Tallinn) avatud infokeskus, kus on võimalik pileteid välja printida neil, kellel selleks mujal võimalust ei ole.