Paavsti Missa ja oikumeenilise noortekohtumise piletid

  • Paavsti Missal ja oikumeenilisel noortekohtumisel osalemiseks on vaja pileteid, mille kättesaamiseks tuleb eelnevalt registreeruda.
  • Paavsti Missale on väga oodatud kõik inimesed hoolimata usutunnistusest. Kuid selleks, et lihtsustada Missal Armulaua jagamist, palume katoliiklastel ja mittekatoliiklastel registreeruda eraldi.
  • Noortekohtumisele saavad registreeruda 15-30 aastased noored. Noortekohtumise piletite arv on piiratud ja kahjuks ei saa me tagada osalusvõimalust kõigile soovijatele. Osalemise kinnituse saadame registreerunutele septembris.
  • Missale võivad registreeruda igas vanuses inimesed, kuid igal osalejal (sh väikelastel) peab olema pilet.
  • Nii Missal kui noortekohtumisel on võimalik osaleda ratastooliga. Selleks palume ratastooli kasutajatel registreerimisvormis kindlasti vastav märge teha.

Kõik katoliku koguduste, ordude ja usuliste ühenduste liikmed saavad registreeruda siin.*

Katoliiklased, kellel pole võimalik registreeruda interneti kaudu, võivad registreeruda ka oma koguduse kaudu: Tallinna katoliiklastel palume selleks pöörduda Peeter-Pauli koguduse kantseleisse või Pirita kloostrisse, väljaspool Tallinna oma kogudusepreestri poole.

Need, kes on juba varasemalt registreerunud koguduse kaudu, ei pea uuesti registreeruma interneti teel.

Katoliiklased võivad koos endaga registreerida ka mittekatoliiklastest pereliikmeid ja tuttavaid.

Katoliku Kirikuga mitteseotud inimesed saavad registreeruda siin.*

Grupi (vähemalt 10 inimest) registreerimiseks palume täita grupi registreerimise vorm ning saata see aadressil: triin@katoliku.ee

* Registreerumiseks tuleb täita kõik väljad. Rippmenüüdes tuleb ise valida sobiv vastus ka juhul, kui see juba automaatselt valitud on. Pärast „Save“-nupule vajutamist peab ekraanile ilmuma registreerumise kinnitus.

REGISTREERUMINE KESTAB 15. septembrini.

Registreerunutele saadetakse piletid e-posti teel. Pileti võib esitada nii väljaprinditult kui elektrooniliselt.

Alates 17. septembrist on Peeter-Pauli koguduse juures (Vene 18, Tallinn) avatud infokeskus, kus on võimalik pileteid välja printida neil, kellel selleks mujal võimalust ei ole.

Küsimuse registreerumise ja piletite kohta: info@paavsteestis.ee