Missa muusika

Püha Missa on paavst Franciscuse visiidi kõige tähtsam sündmus. Missa liturgias on oma koht ka muusikal, mida kasutatakse ennekõike aitamaks meil hõlpsamini palvetada ja et pühitseda püha Missat sellele kohase väärikuse ja pidulikkusega, andes paremini au Jumalale.

Missale on oodatud kõik inimesed, nii katoliiklased kui mittekatoliiklased, sealhulgas need, kes pole kunagi varem Missal osalenud. Selleks, et kõik soovijad saaksid paavsti Missal nii täielikult osaleda kui võimalik, toome alljärgnevalt paavst Franciscuse visiidi Missal kõlavate koguduselaulude noodid ja mõned helinäited. Need aitavad paavsti Missaks valmistuda ja sellest erilisest sündmusest sügavamalt osa saada.

  • Enne Missa algust: Eesti rahvakoraal “Mu süda ärka üles” (kuula/ laadi alla PDF)

Rooma-Katoliku Kirikus on kombeks tuua lauldes kuuldavale ka muutumatud missaosad (Missa Ordinarium) ladina keeles. Paavsti Tallinna Missal lauldakse neist Kyrie (Issand halasta), Sanctus (Püha) ja Agnus Dei (Jumala Tall). Kuna paavst pühitseb Missat ladina keeles, lauldakse Missal ka Meie Isa palve ladina keeles (Pater Noster).

  • Missa de Angelis (“Inglite Missa”)

Kyrie (kuula/ laadi alla PDF)

Sanctus (kuula/ laadi alla PDF)

Agnus Dei (kuula/ laadi alla PDF)

  • Psalm 104 – kogudus kordab refrääni (laadi alla PDF)
  • Halleluuja (laadi alla PDF)
  • Ohvriandide ettevalmistamise ja esitlemise ehk offertooriumi ajal: Mart Siimer “Kutse” (kuula/ laadi alla PDF)
  • Pater Noster (kuula/ laadi alla PDF)