Telegramm Tema Ekstsellents Eesti Vabariigi Presidendile Kersti Kaljulaiule 25. september 2018

Lahkudes Eestist, soovin ma väljendada oma sügavat tänulikkust Tema Ekstsellentsile, Valitsusele ja armastatud Eesti rahvale sooja vastuvõtu ja külalislahkuse eest. Te võite olla kindlad mu palves. Ma palun kõigeväeliselt Jumalalt õnnistust kogu Eesti rahvale.

Franciscus PP.