Püha Isa paavst Franciscuse videotervitus Baltimaadele

20. septembril 2018

Kallid sõbrad!

Minu visiidi eel Baltimaadesse – Leetu, Lätti ja Eestisse – saadan südamlikud tervitused teile kõigile, kes te elate nendes maades. Kuigi ma tulen kui Katoliku Kiriku karjane, tahan ma puudutada kõiki inimesi ja pakkuda rahu, hea tahte ja tulevikulootuse sõnumit.

Minu visiit langeb kokku teie riikliku iseseisvuse sajanda aastapäevaga ning annab au kõigile neile, kelle ohverdused minevikus on teinud võimalikuks teie praeguse vabaduse. Me kõik teame, et vabadus on aare, mida tuleb alles hoida ja hinnalise pärandina järeltulevatele põlvedele edasi anda. Pimeduse, vägivalla ja tagakiusamise aegadel vabaduse leek ei kustu, vaid ärgitab lootust tulevikule, milles Jumala poolt igale inimesele antud väärikust austatakse ja milles iga inimene tunneb, et on kutsutud olema osaline õiglase ja vennaliku ühiskonna ülesehitamises.

Praegusel ajal on seda solidaarsustunnetust ja ühishüve teenimist rohkem kui kunagi varem. Ma loodan, et mu visiit julgustab neid hea tahtega inimesi, keda innustavad minevikust päritud kõrged vaimu- ja kultuuriväärtused ja kes aitavad rahumeelselt kaasa sellele, et leeveneksid meie hädasolevate vendade ja õdede kannatused ning edeneks ühtsus ja harmoonia ühiskonna kõigil tasanditel.

Ma tean, et palju inimesi pingutab minu visiidi ettevalmistamisel. Ma tänan neid kõiki südamest.
Ma luban, et olen teiega koos palves, ja saadan teile õnnistuse.
Ma palun teid: palvetage minu eest.

Jumal õnnistagu teid!