Püha Isa paavst Franciscuse tervitus Püha Missa lõpus

Tallinnas, Vabaduse väljakul
25. septembril 2018

Armsad vennad ja õed!

Enne lõpuõnnistust ja selle Leetu, Lätti ja Eestisse tehtud pastoraalvisiidi kokkuvõttena tahan ma väljendada tänulikkust kõigile teile, alates Eesti Apostellikust Administraatorist. Suur tänu minule osutatud külalislahkuse eest, mis väljendus väikese hulga inimeste suures südames! Tänan veelkord proua vabariigi Presidenti ja kõiki teisi riigi esindajaid. Minu mõtted on eriliselt kõigi kristlastest vendade ja õdedega, eriti luterlastega, kes olid nii siin kui ka Lätis oikumeeniliste kohtumiste võõrustajad. Juhtigu Issand meid üha edasi täieliku osaduse saavutamise teel.

 Suur tänu kõigile!