Entsüklika „Lumen Fidei“ (2013)

„Lumen Fidei“ („Usu valgus“) on paavst Franciscuse esimene entsüklika, mille kirjutamist alustas paavst Benedictus XVI. See keskendub kristlikule usule kui valgusele, mis näitab teed „edukaks ja viljakaks eluks“ inspireerides nii ühiskondlikku tegevust kui Jumalale pühendumist ning valgustades „inimelu iga aspekti“, sealhulgas filosoofiat ja loodusteadusi. Entsüklika käsitleb Kiriku usu ajalugu (alates Jumala kutsest Aabrahamile ja Iisraeli rahvast kuni Jeesuse ülestõusmiseni), arutleb usu ja mõistuse suhte ning usu rolli üle üldist heaolu otsivate ühiskondade ülesehitamisel.
Loe täisteksti siit.
Loe eesti keeles.

Entsüklika „Laudato Si’“ (2015)

„Laudato Si’“ („Ole kiidetud: meie ühise kodu eest hoolitsemisest“) on paavst Franciscuse teine entsüklika, „igale selle planeedi elanikule“ suunatud üleskutse pidada kaasahaaravat dialoogi meie maailma tuleviku kujundamise üle. Paavst Franciscus kutsub Kirikut ja maailma teadvustama meie keskkonnaga seotud väljakutsete pakilisust ning alustama koos temaga uut teed: võtma vastutust Jumala loodu eest hoolitsemisel ning kaitsta neid, kes on kõige haavatavamad.
Loe täisteksti siit.

Apostellik ekshortatsioon „Evangelii Gaudium“ (2013)

„Evangelii Gaudium“ („Evangeelumi rõõm“) on apostellik ekshortatsioon kiriku esmatähtsast missioonist evangeliseerida tänapäevases maailmas. See on südamlik üleskutse kõigile ristituile anda kindlas missioonivaimus teistele edasi Kristuse armastust, saades võitu tänapäevase maailma suurest ohust – individualistlikust meeleheitest ja ängist. See jõuline dokument, mis puudutab Franciscuse paavstluse paljusid teemasid, on kirjutatud talle omases lihtsas igapäevakeeles.
Loe täisteksti siit

Apostellik ekshortatsioon „Amoris Laetitia“ (2016)

„Amoris Laetitia“ („Armastuse rõõm“) on sinodijärgne apostellik ekshortatsioon, mis koondab endas abielu ja pereeluga seotud laia teemaderingi, rõhutades eriti perekonna kutsumust ja armastuse missiooni. See räägib perekonna tugevusest ja andidest, aga ka kaasaegsetest väljakutsetest, millega kogu maailma pered kokku puutuvad. Ekshortatsioon julgustab abielupaare, perekondi ja pastoraaltöö tegijaid toetama perekondi ning hoolitsema nii nende kui teiste eest, kes vajavad Jumala halastust ja tervendamist. „Amoris Laetitia“ on ühtlasi ka mõtisklus armastuse ja selle tähenduse üle igapäevases abielu- ja pereelureaalsuses.
Loe täisteksti siit
Loe eestikeelset lühikokkuvõtet

Apostellik Ekshoratsioon “Gaudete et Exsultate” (2018)

Apostellik ekshortatsioon “Gaudete et Exsultate” on pühendatud pühadusele, pühana elamisele ning pühaduse teel käimisele. Paavst Franciscus püüab tuua inimesi lähemale pühaduse mõistmisele ning uuendada kutset pühadusele. Apostellik ekshortatsioon näitab, et kõik on kutsutud pühadusele, sest Issand on valinud meid kõiki olema “pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses.”(Ef 1:4)
Loe täisteksti siit.

Bulla „Misericordiae Vultus“ (2015)

„Misericordiae Vultus“ („Halastuse pale“) on paavsti bulla Erakorralise Halastuse Juubeliaasta puhul (detsember 2015 – november 2016). Dokument toob välja Juubeliaasta üldise vaimu ja intentsioonid, aga ka selle loodetavad viljad. See keskendub peamiselt Jumalale kui Halastuse Isale ning halastuse elluviimisele.
Loe täisteksti siit
Loe eesti keeles

Intervjuuraamat „Jumala nimi on Halastus“ (Andrea Tornielli, 2016)

„Jumala nimi on Halastus“ on paavst Franciscuse esimene raamat. Intervjuus Vatikani ajakirjaniku Andrea Tornielliga selgitab Franciscus lihtsal viisil – kasutades noorpõlve mälestusi ja liigutavaid lugusid oma preestrikogemusest – miks „halastus on Jumala esimene omadus“. „Jumala nimi on Halastus“ ilmus eesti keeles 2016. aastal ning on saadaval suuremates raamatupoodides.

Elulooraamat „Francisus, paavst Uuest Maailmast.“ (Andrea Tornielli, 2018)

Pärast ebatavaliselt lühikest konklaavi valiti 2013. aastal Rooma-Katoliku Kiriku uueks paavstiks jesuiidist kardinal Jorge Mario Bergoglio, kes Assisi Püha Franciscuse järgi võttis endale nime, mida seni polnud kandnud veel ükski paavst. Tema paavstiks valimine oli mitmes mõttes erakordne, paljude meelest isegi revolutsiooniline. Mitte üksnes seepärast, et Argentinas sündinud Itaalia immigrantide pojana on ta esimene Uuest Maailmast pärit paavst, vaid ebatavaline on ka tema isiksus ja visioon. Kardinalina paistis ta silma põhimõttega elada lihtsat elu, tegeledes palju vaeste ja teiste elu hammasrataste vahele jäänutega ning neist põhimõtetest ei ole ta loobunud ka paavstina. Ta on inimene, kes on tulnud teisi teenima, mitte nende üle valitsema.
Itaalia ajalehe La Stampa kõrgelt hinnatud Vatikani korrespondent Andrea Tornielli on kirja pannud loo Argentina nooruki kujunemisest paavst Franciscuseks, ent ta vaatleb ka Rooma‑Katoliku Kiriku olukorda laiemalt ja selgitab, mis pani ajal, mil kirik vajab uuendamist ja puhastamist, kardinalidest valijamehi kõikide poliitiliste ja diplomaatiliste kaalutluste kiuste valima just teda uueks paavstiks.

Kõik paavst Franciscuse kirjutised on leitavad Püha Tooli kodulehelt:

 • Angelus – Regina Caeli
  Pühapäeviti kell 12 peab paavst Roomas Püha Peetruse väljakul oma korteri aknal lühikese kõne ning loeb seejärel Angeluse palve ja õnnistab väljakule kogunenud rahvast.
 • Apostellikud konstitutsioonid
  Apostellik konstitutsioon on kõige pühalikum ametlik dokument, mille paavst enda nimel välja annab. Sageli käsitlevad konstitutsioonid tõsiseid doktrinaalseid küsimusi.
 • Apostellikud ekshortatsioonid
  Apostellik ekshortatsioon on ametlik juhis, mille annab paavst kogukonnale teatud tegevuste soovitamiseks. Tavaliselt kasutatakse apostellikku ekshortatsiooni selleks, et anda Kirikule edasi järeldusi, millele paavst on jõudnud pärast piiskoppide sinodi ettepanekute kaalumist. Erinevalt entsüklikast ei määratle apostellik ekshortatsioon doktriini.
 • Apostellikud kirjad
  Apostellik kiri on entsüklika, mis on kirjutatud vastuseks konkreetsele probleemile või mis on suunatud konkreetsele grupile. Peamiselt tegelevad apostellikud kirjad sotsiaalsete probleemidega ning neid ei peeta seadusandlikeks dokumentideks.
 • Audientsid
  Paavsti audientsid toimuvad Roomas Püha Peetruse väljakul ning need annavavad palveränduritele võimaluse näha paavsti ja saada tema õnnistus. Audients koosneb lühikesest õpetusest ja lugemistest. Audientsi lõpus palvetab paavst koos rahvaga ladina keeles Meie Isa palve ja annab oma õnnistuse.
 • Bullad
  Bulla on paavsti ametlik dokument, mis on kinnitatud bulla ehk pitseriga.
 • Entsüklikad
  Entsüklika on tähtsuselt teine paavstlik dokument, üldine- või ringkiri, mis väljendab paavsti seisukohti peamiselt usu- ja moraaliküsimustes. Tavaliselt on entsüklikad suunatud piiskoppidele, kuid mõeldud juhisena kõigile katoliiklastele. Entsüklika pealkirjaks on tavaliselt selle teksti esimesed sõnad ladina keeles.
 • Jutlused
 • Kirjad
 • Sõnumid
  Paavst annab välja sõnumeid teatud sündmusteks või kirikuaastaperioodideks, mis aitavad usklikel nendeks sündmusteks valmistuda.
 • Palved
 • Kõned
 • Reisid
 • Mõtisklused