Miks on paavsti visiit oluline?

Paavst Franciscuse visiit Eestisse ei ole tavaline riigipea visiit. Paavst Franciscus on arvatavasti üks tänapäeva maailma lugupeetavamaid ja armastatumaid juhte. Paavstina on ta algusest peale olnud nende hääl, kes elavad ühiskonna äärealadel: vaeste, hüljatute, sündimata laste ja sõja ning tagakiusamise all kannatajate hääl.

Iseloomuomadustelt on paavst Franciscus üsna märkimisväärne. Tema alandlikkus ja lihtsus aitavad meil näha Jeesuse õpetuse elavat eeskuju. Tema moraalne autoriteet ei tulene üksnes sõnadest, vaid ka tegudest. Kui paavst kõneleb, siis maailm kuulab, sest ta on üks vähestest maailma juhtidest, kellel on julgust nimetada asju nende õigete nimedega, aga ka vaprust  juhtida eeskujuga. Paavst Franciscus elab tõesti Johannese nõuande järgi: „Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!“ (1 Jh 3:18).

Oma visiidiga tuletab paavst meile meelde, et need „kõige vähemad vennad ja õed“ – vaesed ja kõrvaleheidetud – peavad olema meie tähelepanu keskpunktis, sest see on ainus viis armastada Kristust: „seda te olete teinud mulle“. Ta tuletab meile meelde, et Issanda võimsaim sõnum on halastus. Et meil on kohustus kaitsta oma planeeti. Et noored on inimkonna lootus, kuid samal ajal ei tohi me unustada oma juuri. Ta kutsub veel kord üles Kiriku ühtsusele, sest visiidil on ka oikumeeniline ulatus: et me kõik oleksime üks (vrd Jh 17:21).

Püha Peetruse järeltulijana on Rooma paavstil eelkõige vaimne missioon – hoolitseda Kristuse karja eest kuni Tema teise tulemiseni. Enne oma kannatust ütles Jeesus Peetrusele: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!“ Pärast ülestõusmist kinnitas Jeesus seda käsku, öeldes Peetrusele: „Hoia mu lambaid“ (Jh 21:16). Selline on paavsti töö: mitte poliitiline või diplomaatiline, vaid eelkõige usuline.

Kuid sellest hoolimata ei ole  paavsti rahvas ainult katoliku kirik, vaid kogu maailm. Eestis ei pöördu ta ainult katoliiklaste, vaid kõigi hea tahtega inimeste poole, kõigi nende poole, kes tahavad teda kuulda. Paavst toob Eestile oma sõnumi – tegelikult Kristuse sõnumi – lootuse, rahu ja vennalikkuse sõnumi. Neil, kel on õnn temaga kohtuda ja teda kuulda, märkavad tema lähedust ja seda, kui ilmseks teeb ta evangeeliumi rõõmu. Kõigile Eesti elanikele – nii katoliiklastele kui mittekatoliiklastele ja isegi mittekristlastele – on see väga eriline sündmus ja tõeline Jumala arm. Kutsume kõiki meiega koos paavsti visiidist osa saama!