Vaimne ettevalmistus

Paavsti visiit on kindlasti eriline sündmus, mis võib kanda palju vilja nii iga inimese südames kui Eesti kirikus ja kogu Eestis. Paavst, kes tuleb Jumala nimel, ei taha kohtuda ainult kiriku- või riigijuhtidega, ta tuleb, et kohtuda iga inimesega, et anda igale inimesele edasi Jumala sõnumit ja armastust. Sellepärast on paavsti visiidi ettevalmistamine meie kõigi asi ja igaühe panusest oleneb väga palju. Et paavsti visiit võiks meie südameis, meie eludes ja meie kirikus tõesti rohkesti vilja kanda, on väga vaja, et me kõik valmistuksime selleks visiidiks eelkõige hingeliselt. Kuidas seda teha?

Palveta

„Issand ütleb meile: esimene ülesanne elus on see: palve“ (paavst Franciscus)

Esimesel kohal, nagu paavst Franciscus ise ütleb, on kahtlemata palve – kõige lihtsam, kuid kõige olulisem viis valmistuda paavstiga kohtumiseks ühest küljest isiklikult, kuid teisest küljest aidata kaasa ka visiidi korraldamisele. Paavstil, kes vastutab kogu kiriku eest, on alati vaja meie palveid ja palveid on vaja ka selleks, et tema visiit läheks hästi ja kannaks palju vilja.

Paavsti ja tema visiidi eest võib palvetada kõigepealt oma isiklikus palves, kas lihtsalt oma sõnu kasutades või pühendades sellele mõned konkreetsed palved. Võib ka palvetada koos teistega kirikus või teistes palvekohtades korraldatud palvustel, osaledes näiteks adoratsioonil pühima Sakramendi ees. Kuid on oluline meeles pidada, et palve ei tähenda ainult teatud sõnade lausumist – võime paavsti ja tema visiidi eest palvena Jumalale ohverdada ka oma igapäevased kohustused ja raskused, teistele tehtud halastusteod, väikesed loobumised.

Õpi tundma paavsti ja tutvusta teda teistele

Mida paremini me paavsti tunneme, seda suuremat rõõmu ja Jumala lähedust võime tunda temaga kohtumisel. Et paavsti paremini tundma õppida, võib tutvuda tema eluloo ja õpetusega, lugeda tema kirjutisi, vaadata temast tehtud filme. Aga kindlasti on palju neid, kes teavad paavstist väga vähe või ei teagi temast veel mitte midagi. Seetõttu on väga oluline nendega paavstist lihtsalt rääkida ning julgustada neid tema kohta midagi lugema või vaatama. Paavst on küll Katoliku Kiriku pea, kuid samal ajal tuleb ta Jumala nimel ja seepärast mitte ainult katoliiklastele või kristlastele – visiidil osalema on oodatud kõik inimesed hoolimata usutunnistusest või sellest, kas üldse ollakse usklik või mitte. Sa saad visiidi õnnestumisele palju kaasa aidata, kui õpid tundma paavsti, räägid temast ja tema visiidist oma tuttavatele ning kutsud neidki osalema.

Osale koguduste või teiste kogukondade tegevustes

Eesti katoliku kogudused ja teised katoliiklikud kogukonnad pakuvad erinevaid võimalusi paavsti visiidiks valmistumiseks. Lisaks meie isiklikule valmistumisele aitavad kõik need võimalused meil selleks visiidiks kindlasti ka kogukonnana valmistuda. Siinkohal saad ülevaate, milliseid kohtumisi või tegevusi erinevad kogudused või kogukonnad pakuvad, et aidata valmistuda paavstiga kohtumiseks:

Tallinna Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kogudus

Vene 18, Tallinn

Adoratsioon pühima Sakramendi ees iga kuu esimesel neljapäeval kell 9.00-18.00.

Adoratsioon tähendab Kristuse austamist Tema euharistilises kohalolus. Katoliiklastena me usume, et Missa ajal, konsekratsiooni hetkel (kui preester lausub sõnad: „Võtke ja sööge sellest teie kõik: see on minu Ihu, mis teie eest antakse. (…) Võtke ja jooge sellest teie kõik: see on uue ja igavese lepingu karikas, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Tehke seda minu mälestuseks“) muutuvad leib ja vein Püha Vaimu väe läbi Jeesuse Ihuks ja Vereks ning see tähendab, et Jeesus on Euharistias ehk armulaualeivas ja -veinis tõeliselt kohal. Adoratsiooni ajal on Jeesus armulaualeiva kujul altaril ning meil on imeilus võimalus olla natuke aega koos Temaga. Adoratsiooni ajal on kõige olulisem kiita, austada ja tänada Jumalat, kinkida talle mõni hetk oma päevast olles vaikuses Tema ees ja avades end Tema armule. Võib mõtiskleda oma elu ja suhte üle Jumalaga, mõtiskleda Jumala armastuse ja kõige selle üle, mida Ta meile annab. Võib ka palvetada oma sõnadega või lausuda erinevaid palveid, näiteks Roosipärga, lugeda Piiblit või vaimulikku kirjandust ja loetu üle mõtiskleda.

„Jeesus räägib Euharistia müsteeriumi vaikuses ja tuletab meile iga kord meelde, et Talle järgnemine tähendab endast eemaldumist ja oma elu muutmist mitte meie endi „omandiks“, vaid anniks Temale ja teistele“ (paavst Franciscus).

Elav Roosipärg

Roosipärg on väga pika traditsiooniga ja sügav palveviis, mõtisklemine Jeesuse ja Maarja elu kahekümne sündmuse ehk saladuse üle. Roosipärga võib palvetada üksi või mitmekesi, kirikus, kodus või kasvõi tänaval kõndides. Roosipärja palvetamine ei ole kohustuslik, kuid see on katoliiklaste seas väga armastatud, austatud ja levinud palve. Nii Kiriku ajaloos kui ka paljude katoliiklaste isiklikus elus on Roosipärg ennast väga võimsa palvena näidanud. Selle palve läbi on paljud inimesed – eelkõige rasketes olukordades – saanud Jumala käest palju arme enda või teiste jaoks. Selle tõestuseks on nii Maarjale pühendatud kirikud kui isiklikud tunnistused.

Roosipärja palvetamise juhendi koos saladuste ja palvetega saad alla laadida siit

Elav Roosipärg on eriline Roosipärja palvegrupp, mis koosneb kahekümnest inimesest. Kahekümnest, sest just nii palju on Roosipärja saladusi. Iga palvegrupi liige saab endale ühe Roosipärja saladuse, mida ta iga päev loeb. Niimoodi loetakse iga päev paavsti visiidi eest kõik neli Roosipärja osa ehk terve Roosipärg ja palvetajatest endist moodustub nii-öelda Elav Roosipärg. Ei ole oluline, mis ajal ja kus oma saladust palvetada, küll aga on oluline seda iga päev teha, sest vastasel juhul Elav Roosipärg „ei tööta”.

Jeesus ütleb: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20). Elav Roosipärg on eriline kogukondlik palve ja seepärast saavad igale grupi liikmele (kuigi ta ei loe tervet Roosipärga) osaks kõik armud, mis tervele grupilegi.

Hetkel tegutseb Tallinnas juba kolm  Elava Roosipärja gruppi ja peagi alustab ka neljas.  Et oleks võimalik veelgi rohkem gruppe avada, on väga oodatud endast märku andma kõik, kes sooviksid sellises palvegrupis osaleda! Kui soovid Elava Roosipärjaga liituda või tahad selle kohta täpsemalt teada, kirjuta palun aadressil: kaarkristel@gmail.com

Rävala kultuurikeskus

Süda 15, Tallinn

Osalemissoovist palume ette teatada e-kirja või telefoni teel.

Õnnistamine pühima Altarisakramendiga ja Roosipärg igal laupäeval kell 15.30.

Need, kellel ei ole võimalik tulla palvetamiseks keskusesse, võivad palvega ühineda oma kodus.

Palverännakud

Igaüks võib teha palverännakuid oma kodukandis, pöördudes Jumalaema poole erilise intentsiooniga ning külastades teda temale pühendatud kirikus või kabelis ja palvetades samal ajal kolm Roosipärja osa.

Soovi korral on võimalik vaadata filmid paavst Franciscusest:

 • „Pope Francis in his own words“ („Paavst Franciscus tema enda sõnadega“) –dokumentaalfilm, milles paavst Franciscus räägib isiklikest kogemustest, mis juhtisid teda avastama Jumala tahet tema jaoks.
 • „Who is pope Francis?“ („Kes on paavst Franciscus?“) – mõjusad kaadrid kardinal Jorge Mario Bergoglio elust tema paavstiks saamise taustal.
 • Mõlema filmi heli ja subtiitrid on ingliskeelsed.

Halastusteod

„Halastusteod on armastuse teod, millega me kaasinimesele tema ihulike ja vaimulike vajaduste rahuldamisel appi tuleme.“(Katoliku Kiriku Katekismus, 2247)

Ihulikud halastusteod

 1. Näljaseid toita
 2. Janustele juua anda
 3. Paljaid riide panna
 4. Võõrastele öömaja anda
 5. Vange lohutada
 6. Haigeid külastada
 7. Surnuid matta

Vaimsed halastusteod

 1. Harimatut õpetada
 2. Kahtlejale head nõu anda
 3. Rusutut lohutada
 4. Patust manitseda
 5. Palvetada elavate ja surnute eest
 6. Solvajale andeks anda
 7. Tüütut taluda

„Me oleme kutsutud edendama halastuse kultuuri, mis põhineb teistega kohtumise taasavastamisel. See on kultuur, milles keegi ei vaata teist ükskõikselt ega pööra pilku ära vendade ja õdede kannatuselt. Halastusteod on „käsitöö“ selles mõttes, et ükski pole teisega sarnane. Meie käed saavad neid teha tuhandel eri viisil.“ (Paavst Franciscus, Misericordia et misera, 20)

Koos meiega on võimalik külastada üksikuid või haigeid inimesi. Selleks on tarvis vaid aeg kokku leppida.

„Just Start. Ways to help people“ on 11-osaline videosari, mis näitab erinevaid võimalusi halastustegude tegemiseks, tuues meieni tunnistusi rohkem kui sajalt inimeselt kaheteistkümnest erinevast riigist. Videoid saad vaadata siit.

Huvi korral oleme hea meelega valmis loenguid pidama ja filme näitama igal pool Tallinnas ja mujal Eestis. Võtke meiega julgelt ühendust!

Rävala Kultuurikeskus
Süda 15, Tallinn 10118
Tel 646 3454
info@ravalakeskus.ee
www.ravalakeskus.ee