Turvalisus

 Paavsti Missal ja oikumeenilisel noortekohtumisel osalejatele on tagatud turvalisus.