Paavst Johannes Paulus II tervitus eesti katoliku kogukonnale Tallinna Peeter-Pauli koguduse kirikus

„Täna olete te väike sädemeke, kuid Jumala armust võite teiegi saada põlevaks tõrvikuks“

Armsad vennad ja õed!

Tahaksin koos teiega tänada Issandat, et ta on andnud mulle võimaluse alustada oma palverännakut Eestisse selle külaskäiguga Pühima Sakramendi juurde, mis on hoiul teie kogudusekirikus. Just siia kogunete te Issanda päeval pühale Missale. Paljud teist on siin ristitud ja kinnitatud, ning toovad siia ristimiseks oma lapsi. Te tulete siia võtma vastu andeksandmise ja lepitamise sakramenti. Siin te palvetate oma lahkunud lähedaste eest, mõeldes surnuist ülestõusmisele ja pühakute osadusele.

Teie apostellik administraator, kes on ühtlasi minu esindajaks siin maal, on mulle sageli teist rääkinud ja alati on ta seda teinud sügava karjasearmastusega. Härra peapiiskop Justo Mullor Garcia ütles mulle, et kuigi katoliiklaste arv pole siin väga suur, tunnete te end ühe perena, avatuna Vatikani II kirikukogu poolt algatatud uuendustele. Te olete valmis dialoogiks ja elate vennalikus ühtsuses, võttes vastu neid, kes jagavad teie soovi palvetada ja arendada apostellikku teenimist.

Mu armsad, täna te olete ainult väike sädemeke, kuid Jumala armust võite teiegi saada põlevaks tõrvikuks, mis toob evangeeliumi valguse ja soojuse teie armastuses ja sõpruses üksteise vastu kõigi teie rahvuskaaslasteni.

See sõprus on suunatud teie usuvendadele, kuid eriliselt ka nendele, kes on kristlaste ühendamise oma südameasjaks teinud. Selle ühtsuse eest tuleb meil innukalt palvetada ühendatud armastuse sidemega.

Armsad vennad ja õed! Oodates meie kohtumist ajaloolisel Tallinna Raekoja platsil, pidulikul Armulaua sakramendi pühitsemisel, tänan teid kogu südamest lahke vastuvõtu eest, ning palun Jumalaemalt teile ja teie omastele kaitset. Õnnistan teid kõiki.