Paavst Johannes Paulus II kõne eeltoodud sõnumit üle andes

„Ärgu hävigu see, mis on saavutatud nii kõrge hinnaga“

 Austatud daamid ja härrad!

Mul on hea meel, et võin täna kohtuda teiega, kes te esindate kultuuri ja teaduse maailma Eestis. Tervitan kogu südamest igaüht kohalviibijatest ning pöördun erilise lugupidamisega apostelliku administraatori, monsignore Justo Mullor Garcia ja mind külalislahkelt vastu võtva iidse Tallinna kultuuri- ja hariduselu juhtide poole. Tänan ülikooli rektorit, kes kõigi nimel pöördus minu poole lahkete tervitussõnadega.

Andes üle kõne teksti, mille kirjutasin sõnavõtuks tänasel tähtsal kohtumisel, tahaksin kõigi siia kogunenute ees soovida, et teaduse ja kristliku usu vaheline koostöö tugevneks, avaneks ja muutuks üha siiramaks. See aitab kaasa kogu ühiskonna arengule ja mõjub soodsalt igale tema üksikule osale.

Käesoleval ajaloolisel hetkel, mida kogu teie rahva jaoks iseloomustab taasleitud vabadus, on mõlemad – nii teadus kui ka usk – kutsutud suurendama vastastikust mõistmist, et ei häviks see, mis on saavutatud nii kalli hinnaga, vaid et see kannaks üksmeele ja õitsengu rohkeid vilju.

Ma palun Issandalt teile abi teie igapäevases töös, et kultuur ja teadus teeniksid alati – nii oma eesmärkides kui ka vahendites – inimese väärikust ja tema tõelisi vajadusi.