Paavsti kõne: Kohtumine kiriku halastustöö abisaajatega

25. septembril Peeter-Pauli katedraalis
Mitteametlik tõlge

Armsad vennad ja õed!

Tänan teid kõiki, et võtsite mind vastu sellel pärastlõunal enda juures. Minu jaoks on tähtis tulla siia ja olla koos teiega. Tänan teid teie tunnistuste ja selle eest, et jagasite meiega seda, mis südamel.

Kõigepealt tahan õnnitleda sind, Marina ja sinu abikaasat, selle ilusa tunnistuse puhul, mida te meile kinkisite. Teid on õnnistatud üheksa lapsega, kõikide nende ohverdustega, mida see kaasa toob ja millest meile rääkisite. Seal, kus on lapsi ja noori, on alati palju ohverdusi, kuid eelkõige on seal ka tulevikku, rõõmu ja lootust. ”Täname Jumalat, et meie majas valitseb nüüd armastus ja ühtekuuluvus”. Sellel maal, kus talved on külmad, ei puudu teie majas see tähtis soojus, kodusoojus, perekonna koosolemise soojus. Vaidluste ja probleemidega? Jah, kindlasti, aga alati sooviga koos edasi minna. Need ei ole ainult ilusad sõnad, vaid selge näide.

Tänan teid ka selle eest, et jagate oma tunnistust nende õdedega, kes ei kartnud minna välja ja tulla teie juurde, jagades teiega lähedust ja meie Issanda käeulatust. Te ütlesite, et nad olid nagu inglid, kes tulid teie juurde. Nii see on: nad ongi nagu inglid.

Kui usk ei karda maha jätta mugavusi, riskida ja julgeb välja tulla, suudab ta tõestada meie Issanda kõige ilusamaid sõnu: ”Te peate üksteist armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud” (Jh 13,34). Armastus, mis purustab need ahelad, mis meid isoleerivad ja eraldavad, mis loob sillad ning see armastus võimaldab meil ehitada üles suure perekonna, kus igaüks tunneb ennast kodus, nii nagu selles kodus. Armastus, milles on kaastunnet ja väärikust. Ja see on ilus. [Ta vaatab Marina üheksat last istumas üheskoos pingil, ja loetleb nad üles.] Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa. Kaunis pere! Kaunis pere!

Usk on misjonäär, kes nende õdede kombel tuleb välja meie linnade tänavatele, meie naabruskonda, kogukondadesse, öeldes väga konkreetse kutse: olge osa meie perest, Issanda suurest perest, kus igaühele meist on oma koht. Ärge jääge sellest välja. Ja teie, õed, teie teete seda! Aitäh teile.

Ma usun, et see on ime, millest sina, Vladimir, meile rääkisid. Sa leidsid vennad ja õed, kes andsid sulle võimaluse taas üles äratada oma süda ja näha seda, et Issand on sind otsinud igal hetkel, järjekindlalt, et rüütada sind pidurüüga (Lk 15,22) et pühitseda rõõmuga seda, et igaüks meist on tema armastatud poeg või tütar. Kõige suurem rõõm Issanda jaoks on see, kui ta näeb meid uuesti sündimas. Selleks ei väsi ta kunagi kinkimast meile uut võimalust. Meie jaoks on tähtsad need sidemed, mis ühendavad meid üksteisega, ning iga elu on väärtuslik ja oleme loodud oma elu selliselt kasutama.

Kutsun teid üles tihendame ja looma sidemeid. Tulla välja oma naabruskonda ja öelda erinevatele inimestele: ka sina oled osa meie perekonnast. Jeesus kutsus oma jüngreid ja kutsub täna igaühte teist, kallid vennad ja õed, levitage ja külvake tema Kuningriigi seemneid. Ta loodab teie lugude, teie elude peale, teie kätele, et jagaksite teistele seda reaalsust, mille olete läbi elanud. Kas Issand võib teie peale loota? Kõik teist peavad sellele vastama.

Tänan teid selle aja eest, mida olete mulle kinkinud. Nüüd tahan ma teid õnnistada, et Issand saaks ka edaspidi teha imesid teie kätega. Ja palun teid, ka mina vajan teie abi; palun teid, ärge unustage palvetada minu eest! Aitäh teile!