Paavst Franciscus Leedu Pühal Missal: „võttes vastu väikesed, võtame me vastu Jeesuse”

Paavst Franciscus Leedu Püha Missal: „võttes vastu väikesed, võtame me vastu Jeesuse”

Peegeldades Markuse evangeeliumi (9:30-37) XXV. pühapäeval, ütles paavst jutluses Santakose pargis Kaunases, et „vastu võttes väikesed, võtame me vastu Jeesuse”.

„Jeesus oli poolel teel Jeerusalemma. Ta teadis, et selle lõpp sisaldab endas proovilepanekut ja leina. Ta tahtis oma jüngreid ette valmistada ja lasta neil uuendada oma otsust Teda jälgida.”

Võrreldes seda millega puutusid kokku Jeesuse jüngrid ning mida on pidanud kogema leedukad, „kogedes risti”, jätkas paavst, näeme, et „varasemad generatsioonid kannavad endiselt veel okupatsiooni arme, on ahastuses nende pärast, keda küüditati, ebakindlad nende puhul, kes ei tulnudki tagasi, ning tunnevad häbi nende pärast, kes olid pealekaebajad ja reeturid.”

Himustades võimu, nagu jüngrid seda tegid, viitab sellele, et nad ei ole õnnestunud mineviku mälestustest paraneda. Jeesus annab meile selles „võitluses võimu vastu” ja „ohvri tagasilükkamise” heastamiseks aga vastumürgi. Jeesus õpetajana, asetas nende hulka lapse, kes ei teeninud pennigi, tehes, mida keegi teine ei tahtnud teha. Kelle seaks Jeesus meie hulka aga täna? Kas „etnilised vähemused, töötud, migrandid, eakad, üksikud, juurteta noored?”

Kirik on kutsutud asetama need inimesed tänapäeval meie, jüngrite keskele. Seega, keegi ei saa välja vabandada end, et ta ei ole neid inimesi näinud või märganud. Olles liikvel ning minnes välja, tähendab ka vahest peatumist. Asetades kõrvale meie mured ning märgates, kuulates  ja saates neid, kes on jäetud teele kõrvale. Seega me õpime nagu jüngrid õppisid: et vastu võttes väikes lapse, võtame me vastu Jeesuse enese. Selline vastuvõtt laseb Jeesusel tervendada meie mineviku ning me näitame kõigile, et Jeesus Kristus on meie tõeline lootus.

Angeluse palves missa lõppedes ärgitas paavst leedukaid võitlema kõlvatu kiustatusega teisi domineerida. Jeesus pakub meile siin abinõuna olla nagu Jeesus ise: kõige viimane ning kõikide teener. Need jumalavallatud, kes väidavad, et võim on õigluse norm, kasutavad oma võimu, et suruda peale oma mõtlemist, ideoloogiat ja valitsevat mõttelaadi. Meenutades 1943. Vilniuse geto hävitamist, mis oli kahe-aastase juutide tapmise haripunkt, itkes Püha Isa, et jumalavallatutes üritab kuri alati head hävitada.

Viiadates Leedu kuulsale ristimäele, kus tuhanded on kinnitanud enda ristid, palus paavst ustavatel paluda Neitsi Maarjat aidata neil kõigil istutada enda ristid teiste vajaduste teenimises ja pühendumises. Sellel mäel, kus elavad vaesed, kus on vajalik hool ja mure põlatute ja vähemuste eest. Sellel viisil „me saame ära hoida eemal meie eludest ja kultuurist selle, et me hävitame üksteist marginaliseerides ja jätkuvalt kõrvale heites mis iganes meile tundub ebamugav või vaevarikas.”