Paavst Franciscus kohtub noorte kristlastega oikumeenilisel kohtumisel Kaarli kirikus

Paavst Franciscus kohtub noorte kristlastega oikumeenilisel kohtumisel Kaarli kirikus.See on viimane suur paavsti kohtumine noortega enne Noorte Sinodi, mida peetakse Roomas [selle aasta] oktoobris. Sellel kohtumisel on eelkõige suur sümboolne tähenduse – kõiki kristlasi ühendav mõõde. Ei kohtuta sel noortekohtumisel ju mitte ainult Katoliku Kiriku karismaatilise liidriga, vaid inimesega, kes räägib selgelt Jeesusest ja tema sõnumist. Võib öelda, et kui varasemalt on ehk liiga pikalt tegeletud kirikute erinevuste rõhutamisega, siis väljendabki see kohtumine just eelkõige kirikute ühtsust kui erinevust. Oleme ju kõik vennad ja õed Kristuses, olenemata konfessioonist, seepärast on see visiit eeskätt ühendava loomuga.

Oma oikumeenilise mõõtme annab sellele noortekohtumisele see, et kutustud ja oodatud on tõesti kõikide erinevate kirikute noored, mitte ainut katoliiklased ja luterlased, vaid ka ortodoksid, baptistid, metodistid, nelipühilased ja teised. Oluline on meeles pidada, et sel üritusel ei räägi paavst mitte ainult katoliiklastele, vaid kõigile seal kogunenud kristlastele. Kui katoliiklastel on eestkõneleja paavst, siis protestantidel sellist inimest ei ole. Siiski, on huvitav märkida, et nii paljud noored, kellest ainult üks kolmandik on katoliiklased, tahavad paavsti juurde tulla ja kuulda tema sõnumit. See näitab, et paavsti visiit on oluline iga uskliku noore jaoks, kelle arvamus ja hoiakud lähevad korda kõikidele kristlastele.

Kui küsida, kuidas peaks noor valmistuma selleks kohtumiseks, siis vastus oleks muidugi palvetades. Oluline on aga ka mõelda selle üle, mis roll on Kirikul kui Kristuse ihul noore enda elus. Kui palju ta juhindub oma elus kiriku autoriteedist ja kas sellel sõnumil, mida kirik edastab, on kaalu tema elus ja kas ta ka ise on selle sõnumi kandja. Kuidas ta suhestub teiste kirikute esindajatesse ja kas ta tunnetab ja tajub kõikide kristlaste ühtsust.

Kui paavst Franciscus noorte poole pöördub, on tal neile oluline sõnum edastada.  See, mida ta neilt tavaliselt palub ja ootab, ei ole ilmtingimata mugav selle maailma kontekstis. Paavst teab, et noored on selle maailma ja kiriku tulevik – et need ongi need, kes peavad oma elu ja oma sõnaga Jeesuse Evangeeliumi maailmale kuulutama. Ta kahtelmata usaldab noori ning ootab neilt, et nad sellele väljakutsele vastaksid ning selle ülesande väärilised oleksid.

Kuigi selle kohtumise viljad sõltuvad eelkõige sellest, kuidas Püha Vaim iga inimese südant puudutab, võiksime ju loota, et pärast seda kohtumist julgevad just paljud Eesti noored Jeesuse Evangeeliumit ellu viia ja kiriku elus osaleda . Kindlasti võiks olla ka oluliseks viljaks kirikute omavaheline koostöö ja dialoog. Proov üksteist mõista ja leida rohkem sõnades ja tegudes seda, mis meid ühendab kui seda mis eristab.