Liitu Elava Roosipärjaga!

Paavst Franciscus palub meil sageli palvetada tema ja tema töö eest ning rõhutab, et palve peaks meie elus olulisel kohal olema. Nii on ka paavsti visiidi ettevalmistuste seas esikohal just palve – me kõik oleme kutsutud palvetama nii selleks, et paavstiga kohtumiseks isiklikult valmistuda, kui ka selleks, et visiit hästi korda läheks ja palju vilja kannaks. Paavstil, kes vastutab kogu Kiriku eest, on alati vaja meie palveid. Et toetada palvega paavsti ja tema visiiti, alustas palmipuudepühal, 25. märtsil, Tallinna Peeter-Pauli koguduses tegevust Elav Roosipärg.

Mis on Roosipärg?

Roosipärg on väga pika traditsiooniga ja sügav palveviis, mõtisklemine Jeesuse ja Maarja elu kahekümne sündmuse ehk saladuse üle. Roosipärga võib palvetada üksi või mitmekesi, kirikus, kodus või kasvõi tänaval kõndides. Roosipärja palvetamine ei ole kohustuslik, kuid see on katoliiklaste seas väga armastatud, austatud ja levinud palve. Nii Kiriku ajaloos kui ka paljude katoliiklaste isiklikus elus on Roosipärg ennast väga võimsa palvena näidanud. Selle palve läbi on paljud inimesed – eelkõige rasketes olukordades – saanud Jumala käest palju arme enda või teiste jaoks. Selle tõestuseks on nii Maarjale pühendatud kirikud kui isiklikud tunnistused.

Roosipärja palvetamise juhendi koos saladuste ja palvetega saad alla laadida siit.

Mis on Elav Roosipärg?

Elav Roosipärg on eriline Roosipärja palvegrupp, mis koosneb kahekümnest inimesest. Kahekümnest, sest just nii palju on Roosipärja saladusi. Iga palvegrupi liige saab endale ühe Roosipärja saladuse, mida ta kohustub lugema iga päev. Niimoodi loetakse iga päev paavsti visiidi eest kõik neli Roosipärja osa ehk terve Roosipärg ja palvetajatest endist moodustub nii-öelda Elav Roosipärg. Ei ole oluline, mis ajal ja kus oma saladust palvetada, küll aga on oluline seda iga päev teha, sest vastasel juhul Elav Roosipärg „ei tööta”.

Jeesus ütleb: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20). Elav Roosipärg on eriline kogukondlik palve ja seepärast saavad igale grupi liikmele (kuigi ta ei loe tervet Roosipärga) osaks kõik armud, mis tervele grupilegi.

Kuidas Elava Roosipärjaga liituda?

Hetkel tegutseb Tallinnas juba neli  Elavat Roosipärga – kaks neist on eestikeelsed, kaks poolakeelsed. Ka Ahtmes tegutseb kaks poolakeelset Elavat Roosipärga. Ühe palvegrupi liikmete arv on küll kindlaks määratud, kuid see ei tähenda, et Elav Roosipärg on „koos“ ja liitumine pole enam võimalik. Vastupidi – kuni leidub inimesi, kes soovivad Elavas Roosipärjas osaleda, on alati võimalik alustada uute gruppidega ja seepärast kutsume kõiki selle võimsa palvega ühinema!

Elava Roosipärjaga võivad liituda kõik, kes soovivad palvega kaasa aidata paavsti visiidile.

Kui soovid Elava Roosipärjaga liituda või tahad selle kohta täpsemalt teada, kirjuta palun aadressil: kaarkristel@gmail.com