Katoliku kiriku kingitus paavst Franciscusele – „Maarjamaa Ema“

Maarjamaa Ema lähtekohtadeks on Eesti ainus teadaolev imettegev ikoon ja Eesti loodusmaastik.

Algne Maarjamaa Ema ikoon oli maalitud Salus Populi Romani ikooni põhjal ning paiknes Tartus jesuiitide kloostris. Põhjasõja ajal viidi ikoon Lätti, kus ta säilis kuni Teise Maailmasõjani. Nüüdseks on see ikoon hävinud, kuid sellest tehti Maarjamaa 800. juubeli tähistamise aastal 2015 Maarja Gildi eestvedamisel uus koopia, mis oli paigutatud ka paavsti Vabaduse väljaku  missal altarile.

Maarjamaa Ema ikoonil põhineva Maarja kujutise taustal on Eesti loodusmaastik loomaks silda meie vanema mälukihistusega – on ju meie vanemas kõnepruugis talletunud paljud Maarjaga seostuvad taimenimed, nt. maarjakask, maarjahein, maarjasõnajalg jne. Samuti on meie vanemas rahvalaulus säilinud lood Maarjast ja Jeesusest nii Setumaal kui Lääne – Eestis.\”Seeni om ello ilma pääl, seeni mahto maa pääl, kooni om Jessu ilma pääl, kooni Maar’a maa pääl. Seni on elu maailmas, seni mahub mahub maa peale, kuni on Jeesus maailmas, kuni on Maarja maa peal.” Tundmatult Ignasõ küla laulikult Victor Steini poolt 1872. aastal üles kirjutatud laulukatkend väljendab seda Looja ja loodu katkematut ja rikkumatut omavahelist sidet ilmekalt ja täpselt.\

Viivi Luik on öelnud: ”See maastik, kus inimene on sündinud, on inimesega alati kaasas.” Siinse maa olemuse määrab eelkõige unikaalne kooslus maastikust, loodusest, rahvast ja keelest. Paljud Eestimaa inimesed peavad tänini loodust pühaks, mida ta kahtlemata on kui Looja looming. Erinevad vallutajad on tulnud ja läinud, aga külad, maastik, inimesed ja loodus on jäänud. Siinsel maastikul on oma mälu, mis väljendub keeles ja kohanimedes ning enesemääratluses kohatunde kaudu.

Seetõttu on paigutatud Maarja koos Jeesuslapsega Maarjamaa looduse keskele koos omanimeliste taimedega meie loodusest ning raamituna helkivast kasest raamiga, mida ka maarjakaseks kutsutakse, et anda meie Pühale Isale kingitusega kaasa kõige väärtuslikum ja ehedam osa Eestimaast ja eestlaste hingesügavusest.

Maarjamaa Ema kasepuust ja maarjakase spooniga kaetud raami on teinud puidutöö meister Meelis Kihulane. Taimede joonistamisega aitas kaasa Reet Talimaa.

Kai Kiudsoo-Värv
20.09.2018

„Maarjamaa Ema. Mater Terrae Marianae. MMXVIII A.D.“
Mõõdud:  62 x 47 x 3 cm
Materjalid: klaas, ahjuvalu; kasepuit, helkiva kase spoon.