Katehhees täiskasvanutele 2018/ 2019

Katehhees (süstemaatiline õpetus) tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Katehhees puudutab usu põhitõdesid (Jumal, maailm, inimene), Kiriku liturgiat ja sakramente, moraaliõpetust ning palveelu (mis on palve, erinevad palveviisid ja -kombed).

2018/2019 aasta katehhees täiskasvanutele algab 26. septembril 2018. Kohtumised toimuvad kolmapäeviti algusega kell 18.30 Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides Vene 22, Tallinn. Soovijad võivad ennast kirja panna Tallinna Peeter-Pauli koguduse kantseleis (Vene 18), telefonil 644 6367 või kodulehe kontaktvormi kaudu. Katehhees on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad ristimist ja esimest Armulauda vastu võtta Rooma-Katoliku Kirikus või kes soovivad tutvuda roomakatoliku õpetusega.