Elav Roosipärg jätkab ka pärast paavsti visiiti ja kutsub liituma!

Selleks, et toetada palvega paavsti ja tema Eesti-visiiti, alustas täpselt pool aastat enne visiiti, palmipuudepühal, 25. märtsil 2018 Tallinna Peeter-Pauli koguduses tegevust Elava Roosipärja palvegrupp. Elavas Roosipärjas osalemine on väga ilus ja kogukondlikkust arendav kogemus, kuid samas ka nõudlik, kuna see kohustab osalejat iga päev ühte Roosipärja saladust lugema. Paavsti visiidi eest palvetamine kasvatas Elava Roosipärja liikmetes soovi üheskoos Kiriku eest palvetada ja nii jätkabki Elav Roosipärg palvetamist ka pärast paavsti külaskäiku. Nüüd aga palvetatakse juba uute intentsioonide – peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise ja preestrikutsumuste – eest.  Kindlasti võib Elava Roosipärja jätkamist pidada üheks paavsti visiidi viljaks ning kuna paavst ise on kutsunud kõiki usklikke Roosipärga lugema, kutsub ka Elav Roosipärg liituma uusi huvilisi!

Mis on Roosipärg?

Roosipärg on väga pika traditsiooniga ja sügav palveviis, mõtisklemine Jeesuse ja Maarja elu kahekümne sündmuse ehk saladuse üle. Roosipärga võib palvetada üksi või mitmekesi, kirikus, kodus või kasvõi tänaval kõndides. Roosipärja palvetamine ei ole kohustuslik, kuid see on katoliiklaste seas väga armastatud, austatud ja levinud palve. Nii Kiriku ajaloos kui ka paljude katoliiklaste isiklikus elus on Roosipärg ennast väga võimsa palvena näidanud. Selle palve läbi on paljud inimesed – eelkõige rasketes olukordades – saanud Jumala käest palju arme enda või teiste jaoks. Selle tõestuseks on nii Maarjale pühendatud kirikud kui isiklikud tunnistused.

Roosipärja palvetamise juhendi koos saladuste ja palvetega saad alla laadida siit.

Mis on Elav Roosipärg?

Elav Roosipärg on eriline Roosipärja palvegrupp, mis koosneb kahekümnest inimesest. Kahekümnest, sest just nii palju on Roosipärja saladusi. Iga palvegrupi liige saab endale ühe Roosipärja saladuse, mida ta kohustub lugema iga päev. Niimoodi loetakse iga päev paavsti visiidi eest kõik neli Roosipärja osa ehk terve Roosipärg ja palvetajatest endist moodustub nii-öelda Elav Roosipärg. Ei ole oluline, mis ajal ja kus oma saladust palvetada, küll aga on oluline seda iga päev teha, sest vastasel juhul Elav Roosipärg „ei tööta”.

Jeesus ütleb: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20). Elav Roosipärg on eriline kogukondlik palve ja seepärast saavad igale grupi liikmele (kuigi ta ei loe tervet Roosipärga) osaks kõik armud, mis tervele grupilegi.

Kuidas Elava Roosipärjaga liituda?

Hetkel tegutseb Tallinnas neli  Elavat Roosipärga – kaks neist on eestikeelsed, kaks poolakeelsed. Ka Ahtmes tegutseb kaks poolakeelset Elavat Roosipärga. Ühe palvegrupi liikmete arv on küll kindlaks määratud, kuid see ei tähenda, et Elav Roosipärg on „valmis“ ja liitumine pole enam võimalik. Vastupidi – kuni leidub inimesi, kes soovivad Elavas Roosipärjas osaleda, on alati võimalik alustada uute gruppidega ja seepärast kutsume kõiki selle võimsa palvega ühinema!

Kui soovid Elava Roosipärjaga liituda või tahad selle kohta täpsemalt teada, kirjuta palun aadressil: kaarkristel@gmail.com