Adoratsioon paavsti visiidi eest 6. septembril

Iga kuu esimesel neljapäeval kell 9.00-18.00 toimub Tallinna Peeter-Pauli katedraalis adoratsioon pühima Sakramendi ees, et palvetada paavst Franciscuse visiidi ja selle viljade eest.

Järgmine adoratsioon toimub neljapäeval, 2. augustil. See on viimane adoratsioon enne paavsti visiiti ja seepärast oleme kõik väga kutsutud osalema!

“Jeesus räägib Euharistia müsteeriumi vaikuses ja tuletab meile iga kord meelde, et Talle järgnemine tähendab endast eemaldumist ja oma elu muutmist mitte meie endi „omandiks“, vaid anniks Temale ja teistele.“
(paavst Franciscus)

Adoratsioon tähendab Kristuse austamist Tema euharistilises kohalolus. Katoliiklastena me usume, et Missa ajal, konsekratsiooni hetkel (kui preester lausub sõnad: „Võtke ja sööge sellest teie kõik: see on minu Ihu, mis teie eest antakse. (…) Võtke ja jooge sellest teie kõik: see on uue ja igavese lepingu karikas, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Tehke seda minu mälestuseks“) muutuvad leib ja vein Püha Vaimu väe läbi Jeesuse Ihuks ja Vereks ning see tähendab, et Jeesus on Euharistias ehk armulaualeivas ja -veinis tõeliselt kohal. Adoratsiooni ajal on Jeesus armulaualeiva kujul altaril ning meil on imeilus võimalus olla natuke aega koos Temaga. Adoratsiooni ajal on kõige olulisem kiita, austada ja tänada Jumalat, kinkida talle mõni hetk oma päevast olles vaikuses Tema ees ja avades end Tema armule. Võib mõtiskleda oma elu ja suhte üle Jumalaga, mõtiskleda Jumala armastuse ja kõige selle üle, mida Ta meile annab. Võib ka palvetada oma sõnadega või lausuda erinevaid palveid, näiteks Roosipärga, lugeda Piiblit või vaimulikku kirjandust ja loetu üle mõtiskleda.

Palume neil, kes on valmis veetma tunnikese pühima Sakramendi ees, panna oma nimed kirja kiriku teadetetahvlil olevasse graafikusse. Hea oleks, kui igal tunnil oleks adoratsioonil vähemalt kaks inimest. Loomulikult võib adoratsioonile palvetama tulla ka oma nime eelnevalt kirja panemata, kuid nimekiri on vajalik selleks, et Jeesus pühimas Sakramendis üksi ei oleks.