2018/2019. aasta tegevused Tallinna Peeter-Pauli koguduses

Missade, jumalateenistuste ja pihiajad

Peeter-Pauli koguduse Missade ja teiste jumalateenistuste aegu vaata siit.

Pihile on võimalik tulla iga päev pool tundi enne Missat ja pühapäeval eestikeelse Missa ajal. Isa Pedro võtab pihti vastu kolmapäeviti kell 17.00-18.00. Pihile võib tulla ka igal muul ajal, kuid selleks tuleb sobiv aeg preestriga kokku leppida.


Katehhees ristimise või Kirikusse vastuvõtmise ettevalmistuseks

Katehhees ehk süstemaatiline õpetus tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja, roomakatoliku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel. Loengutes käsitletakse usu põhitõdesid (Jumal, maailm, inimene), Kiriku liturgiat ja sakramente, moraaliõpetust ning palveelu (mis on palve, erinevad palveviisid ja ‑kombed). Katehhees on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad ristimist või vastuvõtmist Rooma-Katoliku Kirikusse või kes soovivad põhjalikult tutvuda roomakatoliku õpetusega. Kohtumised toimuvad kolmapäeviti kell 18.30 Vanalinna Hariduskolleegiumi  (Vene 22) auditooriumis. Registreeruda saab koguduse kantseleis (Vene 18), telefonil 644 6367 või Katoliku Kiriku kodulehe kontaktvormi kaudu. Katehheesi viib läbi piiskop Philippe Jourdan.


Катехизация: подготовка к Крещению или к присоединению к Католической Церкви

Желающим принять участие в катехизации просьба предварительно зарегистрироваться в канцелярии прихода (тел. 6446367) или через контактную форму. Катехизационные занятия в соборе Свв. Петра и Павла (на русском языке) начинаются в конце сентября и продолжаются до июня следующего года. Катехизация предназначена как для людей, желающих принять основные Таинства Церкви (Крещение, Миропомазание), перейти в Католическую Церковь так и для воцерковленных людей, ищущих более глубокого познания веры. Желающим креститься, перейти в нашу Церковь или принять Таинство Миропомазания необходимо пройти полный курс катехизации! Встречи – по вторникам в 19.00 в Приходском Центре (ул. Мунга, 6, вход со двора церкви, I этаж).
Контакт: о. Игор, igorgvr@gmail.com


Neokatehumenaalse tee katehhees

Neokatehumenaalne tee on Vatikani II Kirikukogu vili, ristimisjärgne katehumenaat (kristluse alguses tähendas katehumenaat paariaastast ettevalmistust ristimiseks). Neokatehumenaalne tee on selleks, et aidata inimestel avastada ristimise tähendust ja elada läbi sisenemist kristlikku ellu. On selge, et üha vähem kristlikuks muutuvas keskkonnas vajavad täiskasvanud katoliiklased pidevat usulist kasvamist ja just seda pakub neokatehumenaalne tee. Kohtumised toimuvad teisipäeviti kell 19.30 pastoraalkeskuses.
Kontakt: isa Alfonso, ppkirik@gmail.com


Katehhees Euharistiast

„Euharistia on kogu kristliku elu allikas ja tipp“ (KKK Kompendium, 274). Katoliiklaseks saamisega meie usuteekond ei lõppe, vaid hoopis algab, ning me kõik oleme kutsutud oma usku ja teadmisi Kiriku õpetusest pidevalt süvendama ja kasvatama. Katehhees on mõeldud kõigile, kes soovivad paremini mõista, mis on Euharistia, et selles viljakamalt ja aktiivsemalt osaleda, eriti oodatud on need, kes on hiljuti ristitud või ühinenud katoliku kirikuga. Katehheesi teemadeks on  Euharistia ajalugu, Euharistia tähendus, Euharistia korra selgitus, Euharistia meie elus. Kohtumised toimuvad esmaspäeviti kell 18.45 pastoraalkeskuses.
Kontakt: isa Wodek, xwodek@gmail.com, 5555 8249.


Katehhees palvest

„Suur on usu saladus“. Kirik tunnistab seda apostellikus usutunnistuses (esimene osa) ja pühitseb sakramentide liturgias (teine osa), et kristlaste elu saaks pühas Vaimus Jumal Isa auks Kristuse sarnaseks (kolmas osa). Kristlased peavad seda saladust uskuma, seda pühitsema ning elama elavas isiklikus suhtes elava ja tõelise Jumalaga. See suhe on palve“ (KKK, 2558). Sel aastal kommenteerib isa Pedro Katoliku Kiriku Katekismuse neljandat osa. Katehhees toimub kavas olevatel pühapäevadel kell 13.00 Johannes Paulus II saalis.
Kontakt: isa Pedro, pcervio@gmail.com

2018/2019 loengute kava:
30.09 Palve kristlikus elus: mis on palve?
14.10 Palve ilmutamine Vanas Testamendis
28.10 Jeesus õpetab meid palvetama
11.11 Palve Kiriku ajastul: palve vormid
25.11 Palve allikad ja teejuhid
09.12 Suuline palve
13.01 Mõtisklev palve
27.01 Kontemplatiivne palve
10.02 Palvevõitlus: kui palvetada on raske
24.02 Issanda palve „Meie Isa“
10.03 „Meie Isa, kes sa oled taevas“
24.03 „Meie Isa“ seitse palumist I
07.04 „Meie Isa“ seitse palumist II
28.04 „Meie Isa“ seitse palumist III


Piibliring

Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kirjast heebrealastele loeme: „Jumala sõna on elav ja tõhus“ (Hb 4:12) ning kui me oleme valmis selle vastu võtma, siis kindlasti muudab see meie elu ja aitab meil aru saada maailmast, milles elame ning eelkõige Jumalast ja meist endast. Kohtumistel mõtiskleme pühapäevaste lugemiste üle ja sellepärast on piibliring väga hea ettevalmistus pühapäevasel Missal osalemiseks. Kohtumised toimuvad teisipäeviti kell 18.45 pastoraalkeskuses.
Kontakt: isa Wodek, xwodek@gmail.com, 5555 8249.


Krąg biblijny

Krąg biblijny to spotkania dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją znajomość Pisma św. i odkrywać w jego słowach obecność Pana Boga. Autor „Listu do Hebrajczyków” (Hbr 4, 12) pisze: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne” i jeśli jesteśmy gotowi je przyjąć, wtedy z pewnością odmieni nasze życie, pomoże zrozumieć świat, w którym żyjemy, a przede wszystkim Pana Boga i nas samych. Podczas spotkań rozważane są teksty niedzielnych czytań, dlatego też jest to jednocześnie dobre przygotowanie do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Spotkania kręgu biblijnego odbywają się w j. polskim w czwartki po wieczornej Mszy św. o godz. 18.45 w sali św. Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich chętnych!
Kontakt: ks. Tomasz, maternat@wp.pl


Библейский круг

Все желающие углубить свои познания о Святом Писании, слушать и читать Библию, понять Божественный план, касающийся лично нас, приглашаются на встречи Библейского круга, которые проходят по четвергам в 19.00 в Приходском Центре (ул. Мунга, 6, вход со двора церкви, I этаж).
Контакт: о. Игор, igorgvr@gmail.com


Karmeliitide ilmikordu kohtumised

Nagu kõigi suuremate ordude juures, nii tegutseb ka karmeliitide munga- ja nunnaordu  kõrval ilmikharu (OCDS) [Karmeliitide ordu reformeeritud haru ehk paljasjalgsete karmeliitide ordu (OCD) sai alguse Hispaanias 16. sajandil kahe vahest tuntuima karmeliidi pühaku, pühade Avila Teresa ja Risti Johannese koostöö tulemusena]. Karmeliitide ilmikharusse (ilmikordusse) kuuluvad inimesed, kes perekonnasidemete või tööalase tegevuse tõttu või paljudel muudel põhjustel ei ole end sidunud suletud kloostrieluga, kuid armastusest karmeliitide vaimsuse vastu püüavad oma sisemist elu kujundada karmeli põhimõtete järgi. Karmeliitide ilmikordu alustas Tallinnas tegevust 1990-ndatel aastatel. Selle tegevuse nähtav külg on olnud iga-aastane kolm päeva kestev rekollektsioon Rootsi karmeliit-preestri juhendamisel ja igakuised kohtumised Tallinna katedraali juures.
Kontakt: Ene Mellow, pilveene@gmail.com


Elav roosipärg

Elav roosipärg on kahekümnest inimesest koosnev palvegrupp, mille iga liige kohustub iga päev lugema ühe roosipärja saladuse. Niimoodi loetakse iga päev kõik neli roosipärja osa ja palvetajatest endist moodustub nii-öelda „elav roosipärg“. Ei ole oluline, mis ajal ja kus oma saladust palvetada, küll aga on oluline seda iga päev teha, sest vastasel juhul elav roosipärg „ei tööta”. Jeesus ütleb: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel“ (Mt 18:20). Elav roosipärg on eriline kogukondlik palve ja seepärast saavad igale grupi liikmele (kuigi ta ei loe tervet roosipärga) osaks kõik armud, mis tervele grupilegi. Praegu tegutseb Tallinnas neli elavat roosipärga, kaks  neist on  eesti- ja kaks poolakeelsed. Eestikeelsed elava roosipärja palvegrupid said alguse soovist toetada palvega paavsti visiiti, nüüd aga palvetavad nad peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise ja preestrikutsumuste eest. Uute soovijate lisandumisel on aga võimalik alustada uute gruppidega ja palvetada veelgi rohkemate intentsioonide eest!
Kontakt: Kristel Käär, kaarkristel@gmail.com


Pühapäevakool

Pühapäevakool  ehk laste katehhees on see ettevalmistus, mida Kirik näeb ette sakramentide (piht, Armulaud, kinnitamine) vastuvõtmiseks. Ühtlasi aitab pühapäevakool toetada ja süvendada laste usulist kasvatust, kristlikku elu ja suhet Jumalaga. Kuid pühapäevakool ei ole ainult kohustus – see on suurepärane võimalus alustada kristlase teed ja leida häid sõpru, kellega koos seda teed käia. Pühapäevakoolis õpime tundma oma usu põhitõdesid, leidma saadud teadmistest tuge igapäevaelus ja kujundama palveharjumusi. Niisiis on pühapäevakooli oodatud kõik lapsed – nii need, kes on juba ristitud ja saavad vastu võtta Armulauda, kui need, kes sakramentide vastuvõtmiseks alles valmistuma hakkavad. Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 13.00 pastoraalkeskuses.
Kontakt: isa Igor, igorgvr@gmail.com


Воскресная школа для детей

Воскресная школа приглашает детей в возрасте 6 лет и старше принять участия во встречах. Встречи проходят по воскресеньям в 16.30 в Приходском Центре (ул. Мунга, 6, вход со двора церкви). Особенно приглашаются дети, желающие принять Таинства Крещения, Первого Причастия и Миропомазания. Так же ждем всех остальных детей. Желающим принять участие во встречах Воскресной школы просьба предварительно зарегистрироваться в канцелярии прихода (тел. 6446367) или о. Игоря, igorgvr@gmail.com, тел. 5564 1005.


Noortekohtumised

Kohtumised on mõeldud tudengitele ja noortele täiskasvanutele, kes tahavad ellu viia nooruslikke ideaale. Usk on hindamatu and, mille me saame Jumalalt, kuid seda andi on vaja oma elus jätkuvalt kasvatada. Kohtumiste eesmärgiks on just õppida, kuidas seda konkreetselt teha: kuidas süvendada oma isiklikku suhet Jumalaga ja avastada Teda meie elu keskmena. Kohtumiste ajal toimuvad loengud ja nende põhjal huvitavad vestlused, väärtuslike filmide vaatamine ja vahva koosolemine. On ka teisi tegevusi, näiteks rekollektsioon, koostöö Tartu noortega ja Tallinnas õppivate välistudengitega, lisaks mõnepäevased suvised koosolemised. Kohtumised toimuvad kuu teisel reedel kell 19.00 pastoraalkeskuses.
Kontakt: Marit Aus, marit.aus@hotmail.com


Youth meetings

Youth meetings are, first of all, for study abroad students currently in Tallinn. These meetings are also for young foreigners who work in Estonia or otherwise spend their time here. The main goal of our youth meetings is to fruitfully spend time together with other Christians while praying, listening to interesting talks, and discussing different matters of Christian faith and morality. We also  watch good films and participate in various events of interest. Youth meetings are also a good opportunity to make new acquaintances with young people from all over the world while supporting each other’s Christian faith in the country where there are very few Christians.
The meetings take place on Saturdays at 7 pm after evening Mass in English at 6 pm in the St John Paul II room.
Contact: Fr. Wodek, xwodek@gmail.com, 5555 8249.


Laadi alla Peeter-Pauli koguduse infoleht.


Teistes kogudustes toimuva kohta leiad infot siit.