1. juunil lõppeb vabatahtlike registreerimine paavsti visiidiks

Paavsti visiit nõuab suurt ettevalmistustööd nii enne visiiti kui visiidi päeval. Selleks, et kõik hästi korda läheks, on vaja paljude inimeste abi ja koostööd. Vajame paljusid vabatahtlikke, kes oleksid valmis pühendama oma aega, oskuseid ja armastust selle olulise sündmuse ettevalmistamisel.

Vabatahtlikke vajame erinevates valdkondades ja üritustel, eelkõige:

  • paavsti Missal
  • oikumeenilisel noortekohtumisel
  • meediatöös

Vabatahtlikult ootame:

  • valmisolekut töötada vabatahtlikuna Tallinnas kogu paavsti visiidi päeva jooksul ehk 25. septembril 2018 (vabatahtlike abi võib vaja minna ka visiidile eelnevatel ja järgnevatel päevadel)
  • valmisolekut osaleda vabatahtlike koolitusel ja visiiti tutvustaval infopäeval
  • teadlikkust, et tegemist on usulise sisuga üritusega ning lugupidavat suhtumist Katoliku Kiriku vastu
  • väga head eesti keele oskust, lisaks head inglise ja/ või vene keele oskust, teiste võõrkeelte oskus tuleb kasuks
  • nõusolekut oma andmete avaldamiseks taustauuringuteks, mille teostab Politsei- ja Piirivalveamet

Vanus ega eelnev kogemus vabatahtlikuna ei ole oluline.

Oleme väga tänulikud kõigile, kes on valmis vabatahtlikuna kaasa aitama!